Zákazníkovi předáváme kompletně desinfikovanou studnu.

Čištění vrtaných studní

Jak se provádí čištění studní a kdy se má opakovat

Čištění vrtaných studní provádíme pomocí speciálních čerpadel pro čištění vrtů, tyto čerpadla narušují usazené nánosy ze dna vrtu a transportují ho z tělesa vrtu pryč.

Dále je nutné tlakově omýt stěny pažení vrtu a následně vrt desinfikovat.

Časový interval opakovaného čištění závisí na technickém stavu studny a složení jímané vody. 
Doporučujeme interval jednou za 5 let, v některých případech i častěji.

Kontrola stavebního a provozního stavu studny

Provedení kontroly studny probíhá při jejím čištění, kde pracovník uvnitř studny kontroluje spáry, trhliny a další důležité aspekty pro správnou funkci studny.

Do předávacího protokolu pracovník zaznamená veškeré nedostatky, které nalezl a doporučí způsob jejich odstranění.
Každá vada v tělese studny vede ke snížení kvality vody.

Technický stav studny je posuzován dle ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody.

TOP