Zákazníkovi předáváme kompletně desinfikovanou studnu.

Čištění kopaných studní

Jak se provádí čištění studní a kdy se má opakovat

Hlavním úkolem správného vyčištění studny je vytvoření sterilního prostředí pro jímání podzemní vody.
Toho docílíme správným postupem čištění a desinfekcí celého tělesa studně.

Časový interval opakovaného čištění závisí na technickém stavu studny a složení jímané vody. 
Doporučujeme interval jednou za 5 let, v některých případech i častěji.

Čištěním studny naší společností, získáváte službu prováděnou nejmodernější technikou pro čištění studní, která šetří náš čas na realizaci a tím Vaše náklady za tuto službu.

Čištění pláště a dna

Jako první jde o odčerpání vody a důkladné umytí vnitřního pláště studny vysokotlakou vodou.
Následně se ze dna studny odsaje rozvířený kal a vytěží se zbylé nečistoty, které čerpadlo neodsálo.
Dle typu dna se pak zakládá filtrační vrstva.

Desinfekce

K desinfekci studny používáme speciálně míchaný roztok, který nám vyvinula německá laboratoř.
Tato desinfekce nejen, že likviduje bakterie, ale také vodu obohacuje o zdraví prospěšné látky.
Desinfekcí musí projít celé tělo studny a potrubní rozvody.
Informace o desinfekci a jejím použití, Vám vždy sdělí naši specialisté při čištění studny.

Kontrola stavebního a provozního stavu studny

Provedení kontroly studny probíhá při jejím čištění, kde pracovník uvnitř studny kontroluje spáry, trhliny a další důležité aspekty pro správnou funkci studny.

Do předávacího protokolu pracovník zaznamená veškeré nedostatky, které nalezl a doporučí způsob jejich odstranění.
Každá vada v tělese studny vede ke snížení kvality vody.

Technický stav studny je posuzován dle ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody.

TOP